TF-KBT handledning och utbildning

De personer som idag är certifierade av grundarna att utbilda och utbildningshandleda är Pia Endeby och Michael Larsson.

Dessutom finns det ett antal erfarna TF-KBT kliniker som håller på att gå en vidareutbildning för att kunna hålla självständiga utbildningar. Den utbildningen är klar juni 2018.

Grundarna till TF-KBT; Esther Deblinger, Tony Mannarino och Judit Cohen, har varit tydliga med att det bara är nedan personer som är eller kommer att bli certifierade att hålla utbildningar i TF-KBT i Sverige.

 

Kontaktuppgifter


Pia Endeby:                            pia.endeby@regionostergotland.se

Michael Larsson:                enhetshalsa@icloud.com

Anette Birgersson:           hilmathell@gmail.com

Jannes Grudin:                    Jannes. Grudin@rb.se

Erica Mattelin:                     Erica. Mattelin@rb.se

Poa Samuelberg:                 Poa. Samuelberg@sll.se

Carina Örgård :                    Carina.Orgard@rb.se