Etikettarkiv: Dockteater

In vivo exponering

Dockteater

dockteater

Dockteater är ett kraftfullt redskap för att hjälpa barnen att prata kring känslor och tankar kring SÖ men kan även fungera som in vivo exponering.

Det är bra att börja med enkla allmänna dockteatrar t.ex. om föräldrar som skäller och är dumma för att senare skapa mer avancerade teatrar som mer liknar upplevelser som barnen varit med om och slutligen låta barnen själva göra en teater tillsammans med barnbehandlaren.

Börja gärna med dockteater efter att kroppsregler presenterats och låt barnen säga till eller räcka upp handen när en docka bryter mot en kroppsregel. Efter att gruppen diskuterat känslor kan barnen få svara på hur dockorna känner sig. Efter att gruppen diskuterat tankar kan även tankar byggas in så att barnen även får berätta hur dockorna kan känna sig.