Svenska TF-KBT föreningen

Svenska TF-KBT föreningen bildades hösten 2015. Denna sida redovisar stadgar, visioner och andra dokument som visar vad föreningen står för.

Svenska TF-KBT föreningens stadgar

Stadgar 2015-09-08

Föreningens syfte är att:

  • Verka för att fler barn och ungdomar i Sverige som lider av traumarelaterade svårigheter får tillgång till behandling med TF-KBT
  • Verka för spridning, implementering och utveckling av TF-KBT
  • Informera allmänhet och professionella om traumatisering och TF-KBT
  • Understödja utbildning i TF-KBT
  • Bevaka och utveckla svenska normer för utbildning och behörighet i TF-KBT
  • Understödja handledning och kontinuerlig fortbildning i TF-KBT
  • Understödja forskning i TF-KBT
  • Understödja internationell samverkan och utbyte kring TF-KBT
  • Främja en levande och nyanserad diskussion rörande mål, värderingar och etiska överväganden inom området behandling av traumatiserade barn och ungdomar

Arbetsmaterial den 15/12 2015.   Visioner för TF-KBT 15 dec