Psykoedukation

Psykoedukation

Psykoedukation är en grundläggande del av TF-KBT och även om den inledande sessionen avsatts just för detta är det något som skall genomsyra hela behandlingen och inledas direkt patienten och dess familj kommer i kontakt med mottagningen. Målsättningen med psykoedukationen är att normalisera barnets och föräldrarnas reaktioner på traumat samt att stärka hjälpsamma tankar. Vidare syftar komponenten till att förmedla hopp och motivera till behandling vilket kan göras direkt patienten kommer i kontakt med mottagningen genom att man informerar om att det finns en verksam behandling som många barn mår bättre av.

Initialt handlar det om att ge generell information kring det trauma som det enskilda barnet drabbats av såsom förekomst, vem som drabbas, vilka förövarna är, varför det händer, effekter och så vidare. Informationen ges muntligt och behöver anpassas efter ålder och utvecklingsnivå men det är också lämpligt att ha skrivet material om olika trauman vilket barnet och föräldrarna kan ta med sig och läsa mellan sessionerna. Barn och familjer som drabbats av trauma har ofta felaktiga tankar och uppfattningar om det inträffade som kan stå i vägen för en läkningsprocess varför det är vikigt att ge korrekt information.

Det andra steget i psykoedukationen är att informera om vanliga reaktioner på trauma och därigenom validera och normalisera de reaktioner det enskilda barnet har. I detta ingår också att informera om verkningsfulla behandlingar, särskilt TF-KBT, och förmedla hopp om att symtomen kan förbättras.

Ett ytterliggare steg är direkt hjälpa barnet/familjen att hantera specifika symtom som de finner särskilt påfrestande. Exempelvis kan detta handla om att ge råd och förslag på interventioner kring hur man kan förbättra sömnen om detta är ett särskilt störande problem. Symtomreduktion har ett värde i sig men att man på en gång tar sig an för patienten/familjen angelägna problem signalerar man också förståelse och omtanke samt skapar hopp och motivation inför vidare behandling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *