Olika kognitiva övningar

  • Detektiv- samla bevis. Fråga barnet hur starkt det tror på tanken X (0-10, el 0-100) Skriv ned. Fråga därefter vilka bevis barnet har för att X stämmer. Skriv ned. Därefter vilka motbevis finns för att X inte stämmer dvs vilka argument talar emot att X verkligen stämmer (sö info, fråga andra i familjen, läsa bok om ämnet). Be barnet skatta hur mycket det tror på sina motbevis. Fråga barnet om det utifrån sina bevis och motbevis kan komma fram till en alternativ tanke d.v.s finns det någon annat sätt att se på det? Kanske det finns en mer balanserad mening som summerar bevis och motbevis. Ex fråga barnet hur någon den verkligen litar på skulle säga om tanken X. Barnet får sedan skatta hur starkt den tror på den alternativa tanken för att jämföra med hur det var i början.
  • Beteendeexperiment: Ex om barnet blev sexuellt upphetsad när det blev utsatt för sö vilket ofta kan vara svårt att förstå logiskt för ett barn. Göra ett experiment som en forskare.  Börja med och skriv ned tanken X som barnet vill testa om den stämmer ex jag kan styra min kropps reaktioner. Hur mycket tror du på tanken (0-100 eller 0-10). Hur ska vi kunna testa om din tanke X stämmer. Vi vill inte utsätta dig för fara utan experimentet ska ske på ett säkert sätt. Ts förslag är att prova hur kroppen reagerar i ett annat sammanhang ex skära lök. Fråga barnet vad det tror kommer hända om det skär löken om man utgår ifrån att man kan styra hur kroppen regerar dvs jag kommer inte börja gråta när jag skär löken. Barnet skär lök (får ej ha linser i eftersom det kan påverka). Gå igenom resultatet och slutsatsen man kan dra utifrån experimentet och hur mycket barnet tror på tanken X.
  • Kontinuum teknik: för att lösa upp ”allt eller inget tänkande” Ex processa tanken ”mitt liv är förstört p.g.a. sö. Rita en linje 0 år fram tills idag och skriv in antal år av sö  = ”. Rita upp resten av livet ca fram till 80 år och prata kring detta. Skillnaden på antal år och vad göra med de år som är kvar av livet.

___sö 7år ________________________________________________

0år                                                 50 år                                90 år

 

_____________________________________________________

Förlorare                                                                               Vinnare

Vad är en förlorare?                                        Vad är en vinnare?

Barnet placerar in sig själv och andra på linjen

 

Sex                                                                  Sexuella övergrepp

Hur är en ömsesidig sexrelation?                Vad är sexuella övergrepp?

 

  • Nu och då rollspel: I denna övning ska barnet gå tillbaka i tid och ge sig själv råd/tips kring vad skulle kunna gjort innan och/eller efter traumat. Terapeuten spelar antingen spela barnets dåtids jag eller barnet/ungdomen spelar båda delarna.

 

  • Pratshow: Barnet tar rollen som rådgivande pratshows värd/värdinna eller radiopsykolog. Terapeuten (och/eller andra familjemedlemmar) intar roller av personer som människor som ringer in kopplat till sina egna erfarenheter ifrån traumat. Viktigt att täcka in de områden som barnet/ungdomen själv kämpar med.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *