Länkar till diverse Videomaterial

Här finns ett antal länkar till teoretiker/föredragshållare samt filmer som har att göra med trauma/traumatisering/traumabehandling.

”Facing Down the Fears Of the I-35W Bridge Collapse”. Ett 3 min klipp om en pojke som var med om en brokollaps och hans TF-KBT behandling som inkluderar ”In Vivo Exponering”.

Facing Down The Fears Of The I-35W Bridge Collapse

Removed del I+II är 2 starka filmer om vad som händer inom en   traumatiserad flicka som blir familjehemsplacerade.

  • Bra att visa för de flesta familjehemsföräldrar.
  • Bra att visa för ”vårdfolk” för att  göra traumatisering känslomässigt begripligt.

Removed del I 12:46

Removed del II 22:45

Starka känslor:

Starka känslor är en svensk film från 2010 av Rädda Barnen och ”Efterlyst” som tagits fram för att visa på hur våld leder till våld och hur svårt det är att komma ur våldsspiralen. Tid; 9:09 min. https://youtu.be/b_zvNOWkte8

————————————————————————————-

Det finns väldigt många väldigt bra kortare videofilmer om PTSD, trauma och Brain på YouTobe.com. (Gå in på YouTube och sök ex v på nedan titlar.

Till exempel:

Brain Model of PTSD – Psychoeducation Video.

5:34 min. Om Hippocampus, amygdala och traumatiska minnen.

Understanding PTSD’s Effects on Brain, Body, and Emotions | Janet Seahorn |

16:00 min.