Känsloedukation och känsloövningar

1. Miniminivå:

Rationen till att arbeta med känslor är att barnet o fld behöver veta vad de känner respektive kunna läsa av vad andra känner i vardagen. Kunna hantera/reglera känslorna. Vanligt att barn/fld får antingen starkare känslor eller blir mer avstängda efter trauma. Nedan steg kan vara en miniminivå för vad alla barn behöver jobba med i känslokomponenten:

  • Känslor – skriv ner så många man kommer på  – 3 min på tavlan.
  • Var finns känslorna i kroppen?
  • I vilka situationer finns dom?
  • 0-10, Träna på att gradera känslor
  • Vilka känslor är svåra att hantera?
  • Vilka är Traumakänslor?
  • Kunna om primär/sekundär känsla
  • Kunna om ”inåt och utåt” känslor

2. POSITIVA KÄNSLOR OCH VALIDERING  kort edukationsblad (1 sid) för föräldrar. För många föräldrar är både validering av sig själv och sina barn något som också kan behöva ges i skriftlig form.

Känslor och Validering

3. Björnkort är ett bra verktyg för att arbeta med barnets känslor, både kring trauma men också angående allmänt mående. Korten finns på de flesta BUP-mottagningar men kan också beställas bl a på ”Mareld kompetens” och ”Lärumförlaget”.

Korten kan också användas med förälder och det kan vara bra att inledningsvis använda björnkorten för att fråga föräldern och barnet hur det känns att vara på BUP.

4. Hur känslor visuellt kan beskrivas i kroppen. Här kommer en pdf-bild på hur känslor kan beskrivas visuellt utifrån aktiveringsgrad. Mycket bra att ha som diskussionsunderlag med barn och ungdomar.

Hur känslor uttrycker sig i kroppen mätt med aktiveringsgrad

5. NoNo och den hemliga kramen.  

NoNo och den hemliga kramen

är en fin berättelse för att lära barn om känslor kring trauma och bra och dåliga hemligheter.

6. Känslotermometer. En termometer som både försöker fånga in intensiteten med känslan och hur stor upplevelse av kontroll man har av att ”härbärgera den”.

Känslotermometer-med-kontroll-2

7. Ett antal bra och enkla You-Tube-klipp som gör att man kan kommunicera kring känslor: Du behöver kopiera länken och klistra in i webbläsaren själv.

8. Känslokort – Ett arbetsblad med 8 ansiktsbilder med känslor. Känslokort