Introduktionsmaterial

På den här sidan kommer material som kan ges inför eller under bedömningsfasen att ges. Materialet kan vara av motiverade, informerande  eller data insamlande karaktär.

Att motivera inför traumabehandling: För behandlare – intervju guide. Huvudsakligen taget från Prolonged Exposure

Att-motivera-inför-traumabehandling

Ett formulär att fylla i för tonåringar. Ett sätt att skapa dialog kring yttre och inre stabilitet inför en TF-KBT behandling.

Är du redo för att bli av med dina traumasymtom?

Ett skriftlig beskrivning av varför hemuppgifter är en del av TF-KBT behandlingen. Den trycker också på vikten av att man faktiskt avsätter tid för att bemästra något nytt.

Varför hemuppgifter är en del av TF-KBT behandling

För de barn och ungdomar som behöver en kort information om TF-KBT kommer här en version från Mia och Amanda (SiS-Bärby)

KORT INFORMATION OM TF-KBT

Från samma personer kommer också flera pedagogiska material:

REAKTIONER PÅ TRAUMA

Varför ska man göra traumaberättelse

Liten Frågesport