Hur läs sig barn beteenden

HUR LÄR SIG BARN BETEENDEN?

gris

 Barn lär sig beteenden på flera olika sätt. Här kommer vi att fokusera på tre av dessa:

 • Konsekvenser
 • Observation
 • Association

Konsekvenser: Uppmärksamhet vs Ignorerande

Barn lär sig mycket från de konsekvenser som följer deras handlingar. När föräldrar reagerar på ett beteende med beröm och positiv uppmärksamhet, är sannolikheten stor att detta beteende ökar i frekvens. Ibland kan dock föräldrar göra misstaget att förstärka barnens negativa/icke-önskvärda beteenden genom att svara med konsekvenser som i själva verket kan vara belönande för barnen. Att skrika på sitt barn innebär negativ uppmärksamhet, men för de flesta barn är negativ uppmärksamhet bättre än ingen alls. Här kommer vi att lära oss strategier för att öka de positiva beteendena hos ditt barn och minska de negativa. Ett sätt att minska negativa beteenden är att inte uppmärksamma dem, det vill säga att aktivt ignorera dem. Det är även viktigt att beröm och konsekvenser kommer direkt efter beteendet, och är de är tydliga, konkreta samt logiska och begripliga följder av det.

 Observation

”Barn gör inte som du säger, de gör som du gör” är ett välkänt citat som stämmer mycket väl. Barn tar efter såväl dina positiva som negativa beteenden. Barn lär sig också traumarelaterade beteenden genom observation, exempelvis språkbruk och handlingar från våldsamma eller traumatiska interaktioner. Med tanke på hur mycket barn lär sig genom att observera och härma beteenden, är det rimligt att förvänta sig att barn som varit utsatta för övergrepp eller våld kan komma att imitera vissa beteenden som de lär sig från den person som utsatt dem. Det viktiga att komma ihåg är att med rätt stöd och hjälp kan barn också lära om och ersätta dessa beteenden med mer positiva sådana.

 

Association

Barn lär sig även via association, exempelvis om barnet tar på en het spisplatta och känner smärta. Som ett resultat av det har nu barnet lärt sig att inte ta på spisplattan igen, vilket är ett positivt beteende. Barn som varit utsatta för sexuella övergrepp eller andra traumatiska händelser lär sig också via association genom sina upplevelser av övergreppet. Exempelvis om ett barn blivit utsatt i mörkret, kommer barnet sannolikt att bli rädd och få ångest i mörkret, även när förövaren inte är där. Barnet associerar alltså känslan av smärta och ångest med mörker, trots att mörkret i sig inte är farligt. Även här går det är lära om associationerna med hjälp av exponering i en trygg och strukturerad situation.

BERÖM

björn

Kraften hos positiv uppmärksamhet

Föräldrar är inte alltid medvetna om hur stor påverkan deras uppmärksamhet kan ha på deras barns beteenden. Det bästa sättet att upptäcka hur kraftfullt detta kan vara är genom att börja ge positiv uppmärksamhet mer systematiskt och effektivt, genom beröm.

Riktlinjer för effektivt beröm:

 1. Beröm alltid det önskvärda beteendet OMEDELBART när det sker. Beröm fungerar som bäst när det ges så när i tiden som möjligt efter beteendet.

 

 1. Beröm det önskvärda beteendet KONSEKVENT och FÖRUTSÄGBART. I början, när du försöker öka ett önskvärt beteende, bör barnet berömmas vid varje tillfälle då det gör beteendet, och liknande. När beteendet väl är befäst kan det räcka att berömma då och då. Kom dock ihåg: Berömmet som ges för det positiva beteendet måste alltid vara större än uppmärksamheten på det negativa beteendet.

 

 1. Beröm det önskvärda beteendet SPECIFIKT, det vill säga var så tydlig och klar som möjligt med vilket beteende som du uppskattar och vill se mer av. T ex ”Vad glad jag blir att du tog ut soporna” hellre än ”Bra gjort”.

 

 1. Beröm ska vara ENBART POSITIVT. Undvik att använda några negativa kommentarer. Om du exempelvis ska berömma barnet för att det bäddat sängen så kan du säga ”Tack för att du bäddat din säng”. Om du istället skulle tillägga ”varför kan du inte göra så varje dag?” så läggs fokus istället på det negativa beteendet, vilket gör att berömmet inte blir lika effektivt.

 

 1. Beröm det önskvärda beteendet med ENTUSIASM och GLÄDJE. Barns negativa beteenden skapar ofta högljudda, arga reaktioner från föräldrar. Försök att använda lika mycket energi, men på ett positivt sätt, när du berömmer barnet.

 

 1. Fokusera på barnets prestationer och beteenden, ex ”Du läste mycket till det provet, jag är stolt över dig”. Undvik superlativer såsom Du är den bästa, smartaste, klokaste. Undvik även att fokusera för mycket på fysiska attribut, ex ”Du är så söt”.

 

Specifikt kontra allmänt beröm

Det som beskrivs ovan kallas specifikt beröm. Allmänt beröm är också mycket viktigt, alltså att säga exempelvis ”Jag älskar dig”,” Jag är så glad att du finns”, ”Jag är så stolt över att vara din mamma/pappa”. Denna typ av beröm är väldigt viktigt för att barnet ska känna sig älskat och uppskattat, men bör inte ges vid samma tillfällen som det specifika beröm som avser öka vissa beteenden, då detta kan göra att barnet kopplar ihop förälderns kärlek med sina prestationer eller gott beteende.  

HEMUPPGIFT BERÖM

Öva på att ge specifikt beröm. Lägg märke till hur ofta du berömmer barnets beteende specifikt och på vilket sätt du berömmer.

 • Identifiera ett positivt beteende som barnet gör ibland som du skulle vilja se mer av.
 • Försök att följa riktlinjerna på förra sidan för att berömma det beteende du valt, varje gång det utförs.
 • Vänta inte på att det positiva beteendet utförs till fullo, beröm varje steg på vägen eller de försök som barnet gör.

 

Vilket specifikt beteende valde du att berömma?

 

 

Beskriv en gång då du berömde ovan nämnda beteende.

 

När?________________________________________________________________

 

Var?________________________________________________________________

 

Hur sa du det?_________________________________________________________

 

Hur kände du dig?______________________________________________________

 

Hur reagerade barnet?____________________________________________________

 

Uppskatta hur många gånger du gav beröm under veckan _____ ggr.

val

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *