Grundkurs i TF-KBT: VGR, april-december 2016

Schema för utbildningen:

Schema Gtb 40 pers 12 april

 

Material och dokument som diskuterats under Utbildningsdagarna:

Handouts för utbildningsdagarna:

Sessionsrapportsmall

Bedömningsfas:

En sammanställning av de olika paketen och formulären som ska användas i samband med bedömning och avslut

En uppdaterad version av hur en bedömning går till och hur du ska göra med formulären när de är färdig ifyllda.

Bedömning och Utvärdering (version 24/4-16)

Det behandlarformulär på 11 frågor som behandlare ska fylla i innan formulärspaketet skickas till Michael.

Att motivera inför traumabehandling tillsammans med tonåringar

Psykoedukation:

  • Länk till BUP Elefanten för beställning av ”Vad vet du kort”: Se topplisten, fliken ”TF-KBT-Enheter”. BUP-Elefanten

Inför avslutningsregistering ska ett nytt 13-frågorsformulär för behandlare användas:

13 behandIarfrågor inför avslutning av TF