Kategoriarkiv: Tankar

Övningar tankar

Övningskort KÄNSLA-TANKE-HANDLINGKognitiva triangeln

Analys av ilskesekvens

Illustrerad SORK

” Triangel på golv”. Gör en triangel i terapirumment genom att markera med maskeringstejp eller helt enkelt ställa ut 3 stolar i en triangel. Syftet med övningen är att hjälpa barn och senare och barn och föräldrar att på ett lekfullt sätt lära sig skillnader på tanke, känsla och handling. Du kan själv hitta på och säga olika begrepp som ska avspegla dessa eller du kan använda nedan förslag:

1: Känslor, tankar och beteenden – övning med triangel på golv

2: Övningskort KÄNSLA-TANKE-HANDLING

Tankar

Tankar

Traumatiserade barn och deras föräldrar försöker liksom alla människor förstå sin omvärld och skapa ett sammanhang vilket kan komma till uttryck genom tankar, inre dialoger, olika värderingar och perspektiv. När man varit med om traumatiska händelser är det lätt hänt att tankar blir dysfunktionella och är felaktiga och/eller ohjälpsamma vilket i sin tur kan leda till ett sämre mående och ett mer destruktivt beteende.

Målsättning med komponenten tankar är att både förälder och barn skall bli bättre på att lägga märke till vad det tänker, att lära sig hur tankar påverkar känslor och beteende och lära sig ersätta felaktiga/ohjälpsamma tankar med mer hjälpsamma. Komponenten ligger också till grund för ett senare arbete med tankar i bearbetningsfasen.

Initialt handlar det om att sätta ord på tankar och att lära barnet/föräldern uppmärksamma och identifiera vad den tänker. Något som kan vara en utmaning för mindre barn. Nästa steg är att gå igenom den kognitiva triangeln som beskriver samspelet mellan tankar, känslor och beteende för att till sist låta barnet/föräldern träna på att ersätta felaktiga/ohjälpsamma tankar med mer hjälpsamma och fundera över hur de kan stötta ett mer funktionellt och positivt agerande.