Kategoriarkiv: Övningar

Frågesport

frågesportFRÅGESPORT

Frågesport är ett bra sätt att lära ut regler och undersöka tankar om sexuella övergrepp på ett lekfullt sätt. Kan med fördel kombineras med “dans-stopp”. Sätt på någon musik och när den stängs av ska barnen stå still och gruppledaren ställer en fråga. De får skrika ut svaren och sedan fortsätta dansa. Kan även göras tillsammans med föräldrarna efter delandet. Nedan är exempel på frågor, men fler finns i materialskåpet i grupprummet.

 1. Syns det på barn att någon rört dem på kroppen på ett sätt som vuxna inte får?
 2. Vems fel är det när vuxna rör barn på… eller när vuxna får barn att…? Är det någonsin barnets fel?
 3. Hur känner sig barn när vuxna berömmer dem, säger något bra om dem?
 4. Vad är vanliga känslor och tankar om den som rört en på ett sätt som känns kostigt eller dåligt? eller som fått ett barn att röra en vuxen?
 5. Vad kan ett barn göra om någon rör en på ett sätt som känns konstigt eller dåligt?
 6. Vem kan barnet berätta för?
 7. Varför är det bra att prata jobbiga saker man varit med om?
 8. Vad är bästa sättet att veta hur någon känner sig?
 9. Varför berättar ibland inte barn
 10. Ge exempel på en ”bra, rolig” hemlighet
 11. Ge exempel på en ”dålig, jobbig” hemlighet
 12. Hur känner sig barn när vuxna skriker åt dem?
 13. Om ett barn inte lyssnar eller gör något den inte får – hur kan föräldrar göra?

Vad vet du kort

Vad Vet du Kort är ett bra och lekfullt sätt att utforska vad barnet kan kring olika områden som, hur man mår bra, sexuella övergrepp, barn som agerar sexuellt och familjevåld. Kortet är också ett bra sätt att ge psykoedukation kring dessa områden och kan med fördel göras även tillsammans med en förälder där barnet får visa upp allt de som hen kan.

Radioprogram

Radio-program övning
Till barnet (föräldern i väntrummet)::
Terapeuten säger ”Jag har tänkt att vi ska göra en övning idag som heter Radiopratarna. Det går till så att vi låtsas att jag är programledare för ett radioprogram som heter Kamrattimmen och att du är experten i ämnet som har kommit för att hjälpa till att besvara lyssnarfrågor. Är det OK för dig?”
Frågorna skapas genom att terapeuten använder sig av patientens traumaerfarenheter och vad som kommit fram i behandlingen om olika svåra saker att prata med sina föräldrar om.
Om det går bra så har jag tänkt att vi ska göra det tillsammans med din mamma/pappa när vi träffas alla tillsammans. Tror du att det kan fungera?

Terapeuten pratar om eventuella svårigheter. sedan så sätter själva övningen igång genom att terapeuten låtsas prata i en microfon, när man har pratat färdig så håller man fram låtsas-microfonen till barnet.
Välkomna till dagens program kamrattimmen. Här pratar vi om saker barn skriver in och frågar om. I slutet av programmet kommer vi också ha en frågetävling, den handlar om sex och relationer. Med oss idag har vi vår expert på barnfrågor. XXXXX. Vi börjar med lite lyssnarfrågor, den första låter så här.
• Hej, min mamma blir ofta arg och skäller på mig. Då blir jag ledsen och rädd. Vad kan jag göra? Hälsningar Robin.
Låt barnet svara och lägg eventuellt till kompletterande information. Avsluta med att ”det var bra svar, hoppas att Robin också är nöjd med svaret”. Då går vi vidare till en nästa lyssnarfråga den är från Emma.

• Hej min pappa har en ny fru. Ibland känns det som att han bara vill vara med henne. Jag vill att han ska vara mer med mig men jag vågar inte säga det till honom. Emma.

• Hej, mina kompisar i skolan säger att de ska vänta på mig när vi ska gå till maten men så väntar de inte. Varför gör de så? Jag blir jätteledsen då. Kram Klara.

• Hej, när min pappa och hans nya fru blir ibland arga på mig. En gång sa de att jag fick gå till mitt rum om jag inte åt upp maten, jag blev ledsen och gick till mitt rum. Jag tror inte att de tycker om mig, kram Lucas.
När patienten har svarat på den sista frågan så säger programledaren att vi nu ska försöka hjälpa lyssnarna med några frågor om kärlek och sex som vi fått många frågor av olika barn.

Sex och kärleksfrågor:
• Hur vet man att man är kär?
• Vem kan man bli kär i?
• Vad är sex? Ge exempel på olika sexbeteenden.
• Vad är OK beröring? Hur får andra ta på en?
• Vad är inte OK beröring, hur kan man säga nej?
• Får barn ta på sin egen kropp?
• Vem får ta på ett barns kropp? Hur kan man säga ifrån? (olika åldrar?)
• Vad kallas det om man tar på sina könsorgan.

”Slutligen går vi över till en tävling i vårt radioprogram. Det går ut på att man ska säga så många ord för samma sak som man kan komma på under kort tid”. Är du beredd?

Sexordstävling
Ge mig så många namn som du kan komma om vad flickors privata delar? Pojkars delar? Samlag?

När man gjort denna övning med barnet, det brukar ta ca 10-15 min med lite yngre barn, frågar terapeuten om barnet kan tycka att det är OK att göra den tillsammans med föräldern. Oftast svara barnen ja direkt. Om man behöver ytterligare argument; bra att träna att prata om svåra saker, bra att få föräldern att svara på frågorna för då vet barnet mer vad föräldern tänker mm.

Till Föräldern (barnet i väntrummet):
Förklara för föräldern vad barnet gjort och att planen är att ni ska göra detta tillsammans. Gå igenom alla frågor och låt föräldern besvara frågorna. Prata om hur man kan svara så att det gynnar barnet optimalt
Förklara även sex och kärleksfrågorna som ett sätt att prata om något som man sällan gör. Låt föräldern svara på sexfrågorna.
Sexordstävling: Gå igenom med föräldern. Se om det är lämpligt att föräldrarna säger flera ord om könsorgan. Se om det är lämpligt att prata om i vilka situationer man kan använda olika ord.

Gemensamt:
Terapeuten börjar genom att säga: Välkomna till radio programmet kompistimmen. Här är xxx och hennes pappa/mamma yyyy. Ett program där barn får skriva in frågor man kan ha om olika områden. Vi börjar med våra lyssnarfrågor. Den första är från Robin… (T läser upp ovan). Om du börjar att svara xxxx (barnet). Barnet svarar. Terapeut ställer eventuella följdfrågor och lägger till. Föräldern hjälper också till.
Nästa lyssnarfråga från Emma…. . Terapeuten frågar om vem ska börja den här gången. Om föräldern börjar svara så bör barnet uppmuntras att ge sitt svar efteråt. Terapeuten följer upp med ev följdfrågor och svarstillägg. Terapeuten avslutar med att ”det var bra svar, hoppas att Emma också är nöjd med svaret”.
Förslagsvis så låter man förälder och barn svara först varannan gång. Bra med olika typer av psykoedukativa dialoger vid svaren. Avsluta varje fråga med att kommentera att barnet som skrivit in frågan har fått svar. Om det är lämpligt så kan man koppla direkt till xxxx:s situation och därmed inleda en diskussion om svåra känslor, svåra situationer.
Terapeuten säger ”Då ska vi avsluta med frågesporten om sexfrågor”. Det här är ju en tävling. Om man kan svara så ropar man sitt namn. Den som är först och kan svara får ett poäng för varje ord. Den som svarar senare får lägga till ord. Poängsättningen kan också vara så att man får poäng för att man försöker och poäng för varje svar och poäng om man uppmuntrar den andres svar.
Terapeuten tydliggör hur poängfördelningen går och håller ordning på vem som säger sitt namn först. I slutet sammanfattar man poängställningen. Det är ju bra om man har kommit överens med föräldern om att barnet ska få vinna.
Avsluta med att berömma barn och förälder för att de gjort ett så bra radioprogram tillsammans.