Kategoriarkiv: Stabiliseringsfas

Kroppsregler

Kroppsregler  är ett bra sätt att lära barn om vad vuxna och barn får och inte får göra mot varandras kroppar.

Efter att barnen har lärt sig om kroppsreglerna kan detta användas t.ex. för att göra upplevelser mer begripliga och en förklaring om att ”alla barn som är här har varit med om att någon brutit mot en kroppsregel” kan vara användbar.

KROPPSREGLER

  1. Ingen får skrämma, hota eller göra illa barn eller stora. Man får inte nypas, dra i håret, hålla hårt, slå eller hota med att slåss. En förälder får inte skrämma, hota eller slå den andra föräldern. Det är förbjudet.
  1. Ingen får röra vid våra kroppar, på snoppen, snippan eller rumpan, på ett sätt som vi inte vill och inte förstår. Det är förbjudet.
  1. Om ett barn vill att en vuxen ska röra dem, är det den vuxne som ska veta och göra vad som är rätt.
  1. Ingen får tvinga eller be ett barn att röra vid hans/hennes snopp, snippa, rumpa eller bröst. Det är förbjudet.
  1. Vuxna får röra snoppen, snippan eller rumpan på ett barn om de behöver hjälpa dem med något. Den vuxne ska berätta varför så att barnet förstår. Den vuxne ska veta och göra vad som är rätt.
  1. Ett barn får röra ett annat barns snopp, snippa eller rumpa om båda vill och det känns bra. Man får inte tjata eller göra någon illa.
  1. Man får röra sin egen snopp, snippa eller rumpa om man är ensam och det känns bra.

NoNo och den hemliga kramen

nono

 

 

 

 

 

 

NoNo och den hemliga kramen är en fin berättelse för att lära barn om känslor kring trauma och bra och dåliga hemligheter.

Berättelsen är i innehåll liknande Vilda säger Nej!

Sagan kan berättas av en av barnbehandlarna för barnen i gruppen och sedan ges som hemläxa för föräldrarna att läsa för barnen mellan grupptillfällena.

 

Att ta hand om sig själv

 Att ta hand om sig själv – översatt från engelska

Att ta hand om sig själv

Vara med personer som ger positivt stöd

 

Din plan: ___________________________________________________________

 

Vad du gjorde: ____________________________________________________________

 

Hur du kände dig: _________________________________________________________

Aktiviteter som kan skapa positiva känslor eller glädje

 

Din plan: ____________________________________________________________

 

Vad du gjorde: ____________________________________________________________

 

Hur du kände dig: _________________________________________________________

Fokusera på dina styrkor/positiva sidor

 

Din plan: ____________________________________________________________

 

Vad du gjorde: ____________________________________________________________

 

Hur du kände dig: _________________________________________________________

 

Motionera, förbättra mat- och/eller sömnvanor

 

Din plan: ____________________________________________________________

 

Vad du gjorde: ____________________________________________________________

 

Hur du kände dig: _________________________________________________________

 

Sårmetaforen

Sårmetaforen

band_aid_heart_2

Sårmetaforen är en övning som kan vara hjälpsam för att beskriva varför det hjälper att prata om sexuella övergrepp och våld. Övningen är bra att göra i början av behandlingen men det kan även vara bra att påminna barnen om sårmetaforen under behandlingens gång.

Det är svårt att prata om smärtsamma händelser och ofta brukar både barn och vuxna försöka undvika att göra det. De kan exempelvis säga ”väck inte den björn som sover” och undra om det verkligen är bra att ”ta fram” ledsamma och svåra minnen. Vi brukar då berätta för barn och föräldrar som kommer hit att om barnet hade kunnat att lägga dessa minnen bakom sig så skulle barnet inte ha de svårigheter/ problem/symtom som det har idag.

Tänkt dig att du är ute och cyklar och ramlar av cykeln. Du slår dig på ditt ena knä och det kommer smuts och skräp i såret. Du har två valmöjligheter (kan göra på två sätt) med ditt sår:

  1. Du kan ignorera det d.v.s. varken tvätta eller sätta plåster på såret och hoppas att det blir bra av sig själv. Ibland kan det fungera men andra gånger gör det inte det. Då kan såret bli infekterat och infektioner brukar vanligtvis inte bli bättre av att man ignorerar dem; låtsas som om de inte finns.
  2. Ditt andra val är att du eller någon annan sköljer såret varsamt, så att all smuts och skräp försvinner i såret. Det svider, gör ofta ont i början, men sedan gör det inte ont längre. Såret blir inte heller infekterat och kan läka.

Sammanfattningsvis så gör det mindre ont att göra rent såret istället för att det blir infekterat.

Att berätta om det smärtsamma som du eller andra varit med om (sexuella övergrepp, fysisk misshandel el liknande) är som att göra rent såret. Det kommer vara smärtsamt först, ibland lite och ibland lite mer, men det gör mindre och mindre ont för varje gång du pratar om det. Till sist har såret (såren) läkt. Ärret är kvar på ditt knä, d.v.s. du minns att du blivit utsatt för sexuella övergrepp (fysisk misshandel el liknande) men det är inte smärtsamt längre.

Om du eller någon annan skulle tvättat ditt sår på knät för hårt och för mycket, då skulle det ha gjort mycket mer ont än om det hade gjorts mer försiktigt. Tillsammans ska du och jag försöka hitta din takt och dina sätt så att du kan berätta vad du varit med om samtidigt som det inte gör så ont. Du kan säga till när som helst att det går för fort fram för dig och vi kommer att ta det mer långsamt.