Kategoriarkiv: Avslappning

Avslappning

Avslappning

Syftet med avslappning är att minska de fysiologiska uttrycken av PTSD och traumatisk stress såsom bland annat hög puls, förhöjd vaksamhet, sömnsvårigheter, rastlöshet, koncentrationssvårigheter, irritabilitet och ilskeutbrott. Symtomen kan bli särskilt svåra då barnet påminns om traumat varför det är bra att barnet lär sig färdigheter för avslappning innan exponeringsarbetet inleds.

Inledningsvis behöver barnet få psykoedukation och lära sig om stressreaktioner generellt men också skillnaden i hur kroppen fungerar vid mer normal stress jämfört med traumatisk stress.

Det viktiga i komponenten är att barnet får färdigheter för att kunna reglera sig bättre och slappna av i högre utsträckning och vilka metoder som används går i hög grad att anpassa. Kommer barnet själv på nya sätt eller har det redan metoder som fungerar kan man uppmuntra barnet att göra mer av detta.

Äldre barn kan dra nytta av olika former av meditation, mindfulness eller kontrollerad andning medan yngre barn oftare bättre tillgodogör sig mer konkreta metoder såsom anpassade former av progressiv avslappning.

Avslappning lärs även ut till föräldrarna och kan göras på samma sätt som med barnen. Föräldrarna till traumatiserade barn är ofta själva stressade, spända och uppvarvade varför de direkt kan dra nytta av interventionerna. Barnet gagnas också indirekt då en lugn förälder ofta har lättare att bemöta barnet på ett bra sätt. Vidare är det viktigt att föräldern vet vad barnet lärt sig och behöver träna på så att det kan påminna och stötta emellan sessionerna.

Andningsankare

Andningsankare

En andningsövning där man för medvetandet tillbaka till kroppen genom andningen, så att övriga sinnen tystas och uppmärksamheten förs till nuet. Andningen är central för vårt liv, vi har den alltid med oss. Andningen förändras av din sinnesstämning; kort och snabb när du är arg eller rädd eller långsam och djup när du är nöjd och lugnt. Andningen kan användas som ett redskap, ett ankare, för att skapa stabilitet i kroppen. För det mesta tänker vi inte på att andningen finns där. Denna övning är till för att notera och lära känna vår andning, utan att kontrollera den.

  • Andas djupt in och ut i 5-10 min. Notera varje gång du glider iväg i tankarna och för tillbaka fokus till andningen. Det kan ibland hjälpa att hålla fokus genom att säga ”in” och ”ut” tyst för sig själv när man andas.