Kategoriarkiv: In vivo exponering

In Vivo Exponering Övning

In Vivo Exponering Övning:

Gå igenom med barnet vad In Vivo exponering är för något. Exemplifiera gärna med något som passa för barnen. Många kan förstå spindelfobi träning mm och då är det lätt att göra paralleller med traumatriggers.

In Vivo exponering kan man använda när barnet blir rädd/får ångest för ofarliga situationer (undviker & generaliserar) som exempelvis

  • Sova i sin egen säng
  • Gå till skolan
  • Höra ordet ”knulla”
  • Gynekologisk undersökning

Naturligtvis är det extra viktigt att undersöka att det verkligen är en ofarlig situation för just det här barnet. En grupps som kan vara extra svår att hjälpa är misshandlade barn som reagerar på snabba kroppsrörelser.

Börja med att förklara teorin bakom med avsensibilisering och att hjärnan skapar nya kopplingar. Frivilligheten är grundläggande.

  • Förstå att man måste fullfölja om man börjar
  • Förklara ångestkurvan. Det jobbiga behöver gå ner till ca ½ innan man avbryter
  • Involvera alla viktiga personer och bedöm att det är rimligt att alla kan delta
  • Göra en hierarki med små steg i taget, välj praktiskt genomförbara saker

In vivo exponering

Dockteater

dockteater

Dockteater är ett kraftfullt redskap för att hjälpa barnen att prata kring känslor och tankar kring SÖ men kan även fungera som in vivo exponering.

Det är bra att börja med enkla allmänna dockteatrar t.ex. om föräldrar som skäller och är dumma för att senare skapa mer avancerade teatrar som mer liknar upplevelser som barnen varit med om och slutligen låta barnen själva göra en teater tillsammans med barnbehandlaren.

Börja gärna med dockteater efter att kroppsregler presenterats och låt barnen säga till eller räcka upp handen när en docka bryter mot en kroppsregel. Efter att gruppen diskuterat känslor kan barnen få svara på hur dockorna känner sig. Efter att gruppen diskuterat tankar kan även tankar byggas in så att barnen även får berätta hur dockorna kan känna sig.

NoNo och den hemliga kramen

nono

 

 

 

 

 

 

NoNo och den hemliga kramen är en fin berättelse för att lära barn om känslor kring trauma och bra och dåliga hemligheter.

Berättelsen är i innehåll liknande Vilda säger Nej!

Sagan kan berättas av en av barnbehandlarna för barnen i gruppen och sedan ges som hemläxa för föräldrarna att läsa för barnen mellan grupptillfällena.