Kategoriarkiv: Föräldrafärdigheter

Föräldrafärdigheter

Föräldrafärdigheter

En viktig målsättning i TF-KBT är att förbättra familjeklimatet och förbättra relationen mellan det drabbade barnet och dess föräldrar. Många barn som utsatts för trauma utvecklar beteendeproblem vilket är negativt i sig men kan också föra med sig att läkningen av traumat försvåras. Det är därför väsentligt att ge föräldrarna verktyg för att förbättra barnets beteende samt stärka samspelet dem emellan.

Det är även viktigt att validera förälderns egna känslor kring det inträffade och att normalisera eventuella känslor av skuld och skam samt ersätta felaktiga föreställningar med mer hjälpsamma.  Vidare är en målsättning att stärka förälderns acceptans av barnets upplevelser och reaktioner och arbeta för att barnet bemöts med förståelse och omsorg.

Metoderna som ingår i komponenten är inte specifika för TF-KBT utan är desamma som beskrivs i flera föräldraträningsprogram som bygger på inlärningsteoretisk grund såsom Komet, de otroliga åren och liknande.  Komponenten betonar positiv förstärkning såsom beröm, uppmuntran och belöningar men innefattar också ett par i Sverige mer kontroversiella metoder såsom selektiv uppmärksamhet och time out.

Kompendium Föräldrafärdigheter. Ett kompendium som är en bra sammanfattning på föräldrafärdigheter.

Föräldrafärdigheter TF-KBT