Behandlar-checklista

Behandlarchecklista 2.3 20170411

Här ovan finns ett dokument, checklista för terapeuter, som är tänkt som ett stöd till dig som  behandlare. Det övergripande syftet är att du ska ha lättare att följa en TF-KBT process utan att missa viktiga delmoment. Vanligen använder man checklistan som ett stöd innan behandlingssessionen när man skriver sin agenda, alternativt efter behandlings-sessionen som ett sätt att checka sig själv och se om det finns generella delkomponenter som kan vara bra att jobba med nästa gång.