Att använda lek i TF-KBT

Hanna Thermaenius, som jobbar på BUP Traumaenhet i Stockholm har gjort ett fördjupningsarbete i samband med TF-KBT utbildningen som avslutades våren 2016. Fördjupningsarbetet utmynnade i en Powerpoint presentation som, med hennes godkännande, nu fler får ta del av.

Lek i TF-KBT

Presentationen innehåller många kloka tankar om lek i ett TF-KBT kontext. Dessutom ett antal handfasta instruktioner om enkla lekar. Tack Hanna.