Arbetsmaterial – ungdomar med flyktingproblematik

Här kommer ett antal dokument som PTSD-mottagningen i Borås har översatt från tyska. Dessa har används för arbete med ungdomar med flyktingproblematik (och godkänts för översättning till svenska) av Dr. Johanna Unterhitzenberger från Lehrstuhl Klinische und Biologische Psychologie, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Tyskland. Av det skälet är det enkelt och kort skrivet med extra stödbilder.

Min goda framtid

Mina terapimål

Mina styrkor

Psykoterapi PTSD

Terapi

Min familj

Vad är terapi

Mitt land