Arbetsbok barn och unga

En översättning av ett amerikanskt material från CARES institute.  Arbetsboken är ofta ett väldigt bra stöd för behandlare och barn som gillar förutsägbarhet och stödstrukturer.

Arbetsboken är tänkt för lite yngre barn och barn som inte är alltför komplext traumatiserade. Var uppmärksam så att du anpassar metoden till barnet och inte barnet till arbetsboken!

Din arbetsbok