Välkommen till Svenska TF-KBT föreningens hemsida!


Den här hemsidan har drivits av Svenska föreningen för Traumafokuserad KBT (TF-KBT). Den är gjord av behandlare som arbetar för TF-KBT för behandlare som arbetar med TF-KBT. Föreningen kommer att läggas ner eftersom Barnafrid i Linköping har tagit över TF-KBT föreningens målsättningar. Barnafrid håller också på att bygga upp en egen hemsida med TF-KBT information som bl a finns på denna hemsida.  Under det närmaste halvåret kommer en gradvis överflyttning av information att ske. Under den tiden kommer denna sida att hållas öppen som vanligt.

Hemsidans syfte är att hjälpa behandlare att hitta material och inspiration till sina TF-KBT behandlingar. Sidan är också tänkt att erbjuda användbar kunskap om TF-KBT och trauma samt erbjuda länkar mm som kan användas i arbetet med traumatiserade barn och ungdomar.

Det finns inga ekonomiska intressen i att driva hemsidan. Allt är gratis och tänkt att kunna spridas.

Alla hemsidans användare antas ha genomgått någon form av TF-KBT träning och ha holistiska kunskaper om TF-KBT. Hemsidan är ett komplement till våra terapeutiska färdigheter.

Arbetsmaterial, övningar mm på denna sida antas ha tillräckligt god kvalité. Det är upp till dig som behandlare att bedöma och ta ansvar för att materialet passar din patient och att materialet används på ett klokt sätt.

Allt material har en klar koppling till TF-KBT, trauma och behandling.

cooperationDu som använder hemsidan: Var aktiv själv. Har du material på din arbetsplats eller har du gjort ett nytt material som du saknar på hemsidan, eller om du har översatt arbetsmaterial från annat språk. Sänd materialet till Michael eller Jannes. Gärna med ditt namn och där det står att ”fritt att använda kliniskt” så gör vi en enkel granskning och lägger ut det på lämpligt ställe på hemsidan. Hemsidan blir inte mer levande än vad vi gör den. Många behöver delta.

Under 2018 kommer hemsidan att bli mer riktad till medlemmar i Svenska TF-KBT föreningen. Vi kommer att göra en ordentlig översyn av hemsidan och vissa sidor kommer att få medlemsinloggning.

Hur du blir medlem?

Betala in Medlemsavgiften som är 100 :-/år. på Bankgironummer: 5097-5317.

Skriv ditt namn på inbetalningen så vi säkert vet vem inbetalningen gäller.

I anslutning till att du blir medlem önskar vi få dina kontaktuppgifter så vi kan upprätta ett medlemsregister. Maila dessa till enhetshalsa@icloud.com

  1. Namn
  2. Adress
  3. Mail (helst privat)
  4. Telefonnummer
  5. Nuvarande arbetsplats
  6. När du gått utbildningen och för vem

Välkommen till vår hemsida!

Om du vill komma i kontakt med oss som är ansvariga för hemsidan.

Jannes Grudin

Michael Larsson